zgodovina
 
 
 
zgodovina tanin sevnica


Daljnega leta 1923 je bila ustanovljena delniška družba Jugo-tanin d.d. Poleg domačega kapitala se je v ustanovitev vključila tudi francoska firma TT Tanin's Rey. V letih 1924 – 1925 je potekala izgradnja tovarne, redna proizvodnja je stekla leta 1926. Že takrat je bil del proizvodnje namenjen za domači jugoslovanski trg, del pa izvoznim trgom.

Ves čas obratovanja je bil velik poudarek na posodabljanju tehnologije. Prvi kostanjevi ekstrakti so bili v tekoči obliki in so jih transportirali do usnjarn v lesenih sodih. Leta 1954 je Jugotanin med prvimi v južni Evropi uvedel upraševanje na razpršilni sušilnici in proizvajal produkt tudi v prašnati obliki.
Iz lesnih sekancev po proizvodnji – ekstrakciji tanina je tovarna leta 1973 začela proizvajati tudi furfural. Tehnologija je bila plod domačega znanja in se kot diskontinuiran postopek uporablja še danes. Seveda so se skozi desetletja uvajale razne izboljšave, tako da je proizvodnja furfurala danes popolnoma avtomatizirana.

Kot stalnica se je pojavljala tudi skrb za okolje. Pomembna sta dva mejnika, ki sta omogočila, da je tovarna ekološko moderna. Prvi mejnik je kurjenje odpadne biomase za proizvodnjo toplote in električne energije, drugi mejnik pa je osvojitev tehnologije za čiščenje vseh odpadnih vod iz proizvodnega procesa. Posebno zahtevno pa je bilo čiščenje odpadnih vod po proizvodnji furfurala.

Danes smo tovarno z novimi izdelki, ki so prijazni do okolja, načrti nadaljnega razvoja temeljijo na znanju, pri tem upoštevamo okoliščine, da je tovarna del okolja v katerem stoji in je zanj odgovorna.

Copyright vsa besedila in slike : Tanin Sevnica d.d. | Oblika in produkcija : ARTES Studio Sevnica